VR Akava ry on raideliikennealan akavalaisten ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnasta huolehtiva yhdistys. VR Akava ry neuvottelee Rautatiealan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen yhdessä Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden liitto RTTL ry:n kanssa. Työehtosopimusta noudatetaan mm. VR-konsernissa ja NRC Finland Oy:ssä.

Yhdistyksen jäsenet valitsevat luottamusmiehet VR-konsernin ja NRC Finlandin eri yksiköihin. Yhdistyksellä on edustajansa VR-Yhtymän hallintoneuvostossa, laajennetussa johtoryhmässä, henkilöstörahaston valtuustossa ja hallituksessa, Columbus-palkkajärjestelmän työryhmässä, rautatieturvallisuustoimikunnassa sekä eri liiketoimintojen säännöllisissä YT-kokouksissa. Jäsenkirjeet ja jäsentilaisuudet kuten perinteiset joululounaat auttavat pysymään ajan tasalla työmarkkina-asioissa.

VR Akavan jäsenet kuuluvat kukin omaan akavalaiseen liittoonsa, joita ovat esimerkiksi Tekniikan akateemiset, Insinööriliitto, Ekonomiliitto, Tradenomiliitto, Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat jne.

VR Akavan oma jäsenmaksu on 1,70 euroa kuukaudessa, ja se peritään suoraan palkasta. Sitä vastaan saa tarvittaessa luottamusmiehen henkilökohtaisen avun, ja pääsee äänestämään ja asettumaan ehdolle yhdistyksen kokouksessa ja luottamusmiesvaaleissa. Erityisesti YT-neuvottelujen ja ongelmatilanteiden aikaan VR Akava antaa tukea ja turvaa.

VR Akavan aktiivit saavat koulutusta ja lainopillista sekä neuvottelutukea Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ltä, joka on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö.

Lisätietoja saat VR Akavan luottamusmiehiltä tai hallituksen jäseniltä.

Liity mukaan palauttamalla jäsenhakemuslomake pääluottamusmiehelle (VR-konserni: Olli-Pekka Nyman; NRC Group Finland: Jari Lehtonen) tai skannaamalla se ja toimittamalla sähköpostitse hallitukselle osoitteeseen vr.akava@vr.fi