Raideliikenteen esihenkilöt ja asiantuntijat ry (RLEA), 2.5.2022 asti VR Akava ry, on raideliikennealan akavalaisten ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnasta huolehtiva yhdistys. RLEA neuvottelee Rautatiealan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen yhdessä Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden liitto RTTL ry:n kanssa. Työehtosopimusta noudatetaan mm. VR-konsernissa ja NRC Finland Oy:ssä.

Yhdistyksen jäsenet valitsevat luottamusmiehet VR-konsernin ja NRC Finlandin eri yksiköihin. Yhdistyksellä on edustajansa VR-Yhtymän hallintoneuvostossa, laajennetussa johtoryhmässä, henkilöstörahaston valtuustossa ja hallituksessa, Columbus-palkkajärjestelmän työryhmässä, rautatieturvallisuustoimikunnassa sekä eri liiketoimintojen säännöllisissä YT-kokouksissa. Jäsenkirjeet ja jäsentilaisuudet kuten perinteiset joululounaat auttavat pysymään ajan tasalla työmarkkina-asioissa.

RLEA:n jäsenet kuuluvat kukin omaan akavalaiseen liittoonsa, joita ovat esimerkiksi Tekniikan akateemiset, Insinööriliitto, Ekonomiliitto, Tradenomiliitto, Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat jne.

RLEA:n oma jäsenmaksu on 1,70 euroa kuukaudessa, ja se peritään suoraan palkasta. Sitä vastaan saa tarvittaessa luottamusmiehen henkilökohtaisen avun, ja pääsee äänestämään ja asettumaan ehdolle yhdistyksen kokouksessa ja luottamusmiesvaaleissa. Erityisesti YT-neuvottelujen ja ongelmatilanteiden aikaan RLEA antaa tukea ja turvaa.

RLEA:n aktiivit saavat koulutusta ja lainopillista sekä neuvottelutukea Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ltä, joka on Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö.

Lisätietoja saat luottamusmiehiltä tai hallituksen jäseniltä.

Liity mukaan palauttamalla jäsenhakemuslomake pääluottamusmiehelle (VR-konserni: Olli-Pekka Nyman; NRC Group Finland: Jari Lehtonen) tai skannaamalla se ja toimittamalla sähköpostitse hallitukselle osoitteeseen vr.akava@vr.fi